Veilig en gecertificeerd

De veiligheid van de producten in onze collectie heeft continu onze aandacht

Clipper doet er alles aan om de veiligheid van producten te waarborgen. Veiligheid van onze producten betekent immers veiligheid voor jouw klanten. Onze producten worden naast veiligheid ook getest op kwaliteit en functionaliteit.

Wet- en regelgeving

Wij laten onze producten testen door gecertificeerde testbureaus om ervoor te zorgen dat onze producten aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid voldoen. Daarnaast vragen wij onze leveranciers om verschillende verklaringen af te geven die bevestigen dat de producten voldoen aan de door ons opgegeven specificaties en specificaties die volgen uit wet- en regelgeving.

Er zijn veel verschillende wetten en regels van toepassing op onze producten. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

- Richtlijn Algemene productveiligheid (2001/95/EC): betreffende algemene productveiligheid.
- Speelgoedrichtlijn (2009/48/EC): betreffende de veiligheid van speelgoed.
- REACH verordening ((EC) No. 1907/2006): betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.
- EMC richtlijn (2004/108/EC, nieuw 2014/30/EU): betreffende de elektromagnetische compatibiliteit van elektronische producten.
- RoHS richtlijn (2011/65/EU): betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
- Verordening Voedselveiligheid ((EC) No. 1935/2004): betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Europese certificering – een continu proces

Bovenstaande lijst is lang niet volledig, maar zo krijg je een inzicht in de diversiteit en complexiteit aan wetten en regels die van toepassing zijn op de producten in ons assortiment. Uit deze wetten volgen weer (nationale) normen en regels, waarop wij onze producten laten testen.

Meerdere medewerkers houden zich een groot deel van de tijd bezig met het completeren van productdossiers. Daarnaast houden zij zich op de hoogte van de wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving, zodat de veiligheid van onze producten gewaarborgd blijft.

Wil je een certificaat voor één van onze producten ontvangen? Neem dan contact met ons op.
E: sales@clippergifts.nl
T: 0492 530 230

ISO GECERTIFICEERD

Clipper is ISO 9001:2015 gecertificeerd

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het bevat eisen en richtlijnen waarmee de organisatie haar processen zo kan inrichten, beheersen en verbeteren dat de producten blijven voldoen aan de eisen van de klant en de geldende wet- en regelgeving. Hiermee legt het de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.

Het ISO 9001-certificaat is een door een onafhankelijke partij geleverd bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan alle eisen uit ISO 9001.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

T: 0492 530 230 (bereikbaar tussen 8.00 en 17.00)

LogoTool